top of page
Zoeken

Nieuw Zorgtraject voor jongeren tot 23 jaar met een eetstoornis


diëtist eetstoornis - eetstoornissen - anorexia - boulimie

Eetstoornissen zijn complexe en ernstige psychische aandoeningen die zich manifesteren in verstoorde eetgewoonten en vaak samengaan met diepgaande emotionele en lichamelijke gevolgen. Deze aandoeningen treffen mensen van alle leeftijden, geslachten en achtergronden, en gaan verder dan louter fysieke symptomen. Ze kunnen variëren van anorexia nervosa, waarbij er sprake is van een obsessieve angst om aan te komen en ernstige beperkingen in voedselinname, tot boulimia nervosa, gekenmerkt door terugkerende episodes van overmatig eten gevolgd door dwangmatig compensatiegedrag.


Naast deze bekende eetstoornissen omvat het spectrum ook aandoeningen zoals binge eating disorder, waarbij regelmatig sprake is van excessief eten zonder de gebruikelijke compensatiemaatregelen. De complexiteit van eetstoornissen gaat vaak gepaard met diepgewortelde psychologische, sociale en culturele factoren, waardoor een holistische benadering van behandeling essentieel is.


De impact van eetstoornissen strekt zich uit tot de individuen die eraan lijden en heeft ook invloed op hun families en gemeenschappen. Het begrip en bewustzijn rond eetstoornissen zijn cruciaal om stigmatisering te verminderen en mensen aan te moedigen tijdig hulp te zoeken. In deze context is het van groot belang om toegankelijke en multidisciplinaire zorgtrajecten te bieden, specifiek gericht op het ondersteunen van individuen die met deze uitdagende aandoeningen te maken hebben.


Zelf werk ik steeds samen met de huisarts en een psychologe bij de behandeling van AN en vaak ook bij andere eetstoornissen. Deze multidisciplinaire aanpak is cruciaal om een duurzaam resultaat te bekomen.


Voor jongeren onder de 23 jaar met een eetstoornis is er goed nieuws, vanaf 1 februari 2024 kan de behandelende arts namelijk een zorgtraject starten. Een team van ambulante zorgverleners begeleidt dit traject en stelt na een multidisciplinair overleg een behandelplan op. Deze samenwerking zorgt ervoor dat behoeften rond eetstoornissen snel worden opgemerkt en jonge patiënten de benodigde zorg krijgen.


Op deze pagina vind je informatie over:

 • Voor welke patiënten is dit Zorgtraject bedoeld?

 • Welke zorg wordt verleend?

 • Wat wordt verwacht van de behandelende arts?

 • Wat houdt het behandelplan in binnen het zorgtraject eetstoornissen?

 • Wat wordt verstaan onder multidisciplinair overleg?

 • De patiënt kan gebruik maken van gespecialiseerde psychologische zorg.

 • De patiënt kan gebruik maken van gespecialiseerde diëtetische zorg.


Voor welke patiënten is dit Zorgtraject eetstoornis bedoeld?

Dit traject is geschikt voor patiënten met de diagnoses Anorexia Nervosa, Binge eating disorder, en Bulimia Nervosa, die maximaal 23 jaar oud zijn en niet zijn opgenomen in een ziekenhuis.


Welke zorg wordt verleend?

Het ambulante multidisciplinaire team biedt:

 • Het opstellen van een multidisciplinair behandelplan

 • Twee sessies multidisciplinair overleg bij de start en ter evaluatie van het behandelplan.

 • Een zorgverlener met een coördinerende rol, aangewezen door de behandelende arts.

 • Doorverwijzing naar psychologische zorg via de eerstelijnspsychologische zorgconventie.

 • Doorverwijzing voor gespecialiseerde diëtetische zorg.


Wat wordt verwacht van de behandelende arts?

De behandelende arts volgt de patiënt gedurende het hele traject op en heeft de volgende taken:

 • Organiseren van multidisciplinair overleg bij de start van het Zorgtraject.

 • Opstellen en opvolgen van het behandelplan.

 • Faciliteren van overleg en communicatie tussen zorgverleners.

 • Partnerschap ontwikkelen met andere zorgverleners.

De behandelend arts ontvangt een vast honorarium per patiënt per periode van 12 maanden.


Wat houdt het behandelplan in binnen het zorgtraject eetstoornissen?

Het behandelplan wordt opgesteld door de behandelend arts na een multidisciplinair overleg en bevat informatie zoals de datum van opmaak, patiëntidentificatie, betrokken zorgverleners, doelstellingen, taakafspraken en meer. Het wordt besproken met de patiënt en zijn context.


Wat wordt verstaan onder multidisciplinair overleg?

Het multidisciplinair overleg wordt geïnitieerd door de behandelende arts en omvat ten minste één zorgverlener betrokken bij de ambulante behandeling. Het vindt maximaal twee keer per jaar plaats en kan fysiek, virtueel of hybride zijn, met een minimumduur van vijftien minuten.


De patiënt kan gebruik maken van gespecialiseerde psychologische zorg.

Via de netwerken voor geestelijke gezondheidszorg kan de patiënt rekenen op gespecialiseerde psychologische ondersteuning.


De patiënt kan gebruik maken van gespecialiseerde diëtetische zorg.

Gedurende 12 maanden heeft de patiënt recht op 15 verstrekkingen, waarvan 2 van 60 minuten en 13 van 30 minuten. De verstrekkingen kunnen online plaatsvinden na de eerste twee fysieke sessies, indien de patiënt hiervoor toestemming geeft.


Bij wie kan je als patiënt hiervoor terecht?

Een erkende diëtist, verbonden aan het GGKJ-netwerk, voert de functie uit en maakt deel uit van het multidisciplinair behandelteam, zoals ikzelf.


Tot mijn spijt beperkt dit Zorgtraject zich tot patiënten jonger dan 23 jaar, alsof patiënten die ouder zijn dan 23 jaar geen recht hebben op terugbetaling van hulp. Persoonlijk betreur ik dit, want ook jullie hebben recht op hulp. Wil je aan de slag ? Of heb je nog vragen, twijfels?

Boek dan een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek in, dan geef ik je graag alle uitleg en worden ook al jouw vragen beantwoord.


Liefs,

Justine

61 weergaven0 opmerkingen

Comentarios


bottom of page