top of page
IMG_0755.JPG

Privacy policy

Deze pagina werd het laatst bijgewerkt op 20/05/2022.

Justine Vancoppenolle is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals toegelicht in deze privacy policy.

Contactinformatie:
Kapelleweg 9, 8700 Schuiferskapelle 
+32468 47 50 01
justine@genietenenvoeden.be

Persoonsgegevens verwerkt door Justine Vancoppenolle

Justine verwerkt uw persoonlijke informatie omdat u gebruik maakt van haar diensten en / of omdat u deze zelf aan haar bezorgt. Hieronder kan u een overzicht van de type gegevens terugvinden die door haar worden verwerkt:

 • naam en voornaam

 • telefoonnummer

 • e-mailadres

 • IP Adres

 • locatie data, gelimiteerd tot uw regio (zoals land) voor analytische doeleinden

 • data betreffende uw surfgedrag op deze website

 • internet browser en type toestel

Speciale en/of gevoelige persoonsgegevens

Haar website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Zij kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Zij raadt ouders daarom aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming.

Verwerkingsdoelen van persoonsgegevens

Justine Vancoppenolle verwerkt uw gegevens met het oog op de volgende doeleinden:

 • om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om haar diensten te kunnen uitvoeren

 • Justine analyseert uw gedrag op de website om de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten aan uw voorkeuren aan te passen.

Automatische besluitvorming

Justine neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde besluitvorming over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor mensen. Dit gaat over beslissingen die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat er mensen bij betrokken zijn.

Bewaartermijn van persoonsgegevens

Justine bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ze gebruikt de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonlijke gegevens:

 • gegevens verstrekt via contactformulieren: deze gegevens worden voor een onbeperkte duur bewaard, omdat deze noodzakelijk zijn voor interne verantwoording van haar diensten en het mogelijk maken om haar diensten uit te voeren.

 • gegevens verstrekt via cookies / voor analytische doeleinden: dergelijke gegevens worden op anonieme wijze verzameld en opgeslagen volgens de levensduur van de cookie. Analytische gegevens (zoals: Google Analytics) worden voor onbepaalde tijd bewaard, omdat ze worden gebruikt in statistische vergelijkingen / rapporten over verschillende periodes.

Delen van gegevens met derden

Justine deelt uw persoonlijke gegevens alleen met Google Analytics en Statcounter. Zij sluit een verwerkersovereenkomst met deze bedrijven om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Rechten m.b.t. uw gegevens
 • U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 • Bovendien heeft u het recht om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Justine.

 • U hebt recht op gegevensportabiliteit. Dit betekent dat u haar een verzoek kunt indienen om de persoonlijke gegevens die zij over u bewaart in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonlijke gegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens sturen naar justine@genietenenvoeden.be. Justine wil er ook op wijzen dat  de mogelijkheid hebt om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de autoriteit voor gegevensbescherming. Dit is mogelijk via de volgende link: Https://Www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Hoe beveilig Justine uw gegevens?

Justine neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen te voorkomen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met haar op via justine@genietenenvoeden.be

 

Wijzigingen

Als de inhoud van deze privacy policy verandert, wordt de toegevoegde informatie hier gepubliceerd.

IMG_0721.JPG
bottom of page